കുവൈറ്റിന്റെ വടക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ എണ്ണ ചോര്‍ച്ചകണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍

gas leakage detected, കുവൈറ്റിലെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള എണ്ണപ്പാടങ്ങളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ചോര്‍ച്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് […]

Read More