തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടരുത്; യു.എ.ഇ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം

അബുദാബി: തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടരുതെന്നു മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. […]

Read More